Управа Українського Національного Об’єднання м. Едмонтон

на 2020-2021 роки

Голова Литвинець Андрій
Заступник Голови Воротиленко Микола
Кореспонденційний секретар Левицький Марко
Секретар Бурлака Євгеній
Скарбник Йопик Юрко
Фінансовий референт Цибульський Іван
Господар Вовк Олег
Відповідальний за казино Федчишин Микола
Представник від ОУК Воротиленко Тамара
Представник УНО до КУК м.Едмонтон Липовик Іван

Контрольно-ревізійний комітет

Голова Щур Зенон
Заступник Голови Федущак Люба
Секретар Іванюк Сергій

 

Board of Directors 2020-2021 UNF Edmonton branch

Position Name
President Lytvynets, Andriy
Vice-President Vorotilenko, Nikolai
Corresponding Secretary Levytsky, Marco
Recording Secretary Burlaka, Ievgenii
Treasurer Yopyk, George
Financial referent Cybulsky, Ivan
Manager Wowk, Olee
Casino referent Fedchyshyn, Nick
UWO Representative Vorotilenko, Tamara
Representative to UCC Edm. Lypovyk, Ivan

 

Auditing Committee

Chair Szczur, Zenon
Vice-chair Feduschak, Luba
Secretary Ivanyuk, Sergiy
ukУкраїнська